Centrifigaal gegoten Bussen

Centrifugal cast bushings

Zentrifugal gegossene Buschen

Buselures en coulée centrifugée 

Lagerbrons, Gunmetal, Rotguss, Bronze de mécanique générale

Tinbrons, Phosphorbronze, Zinnbronze, Bronze à l'etain

Loodbrons, Leadedbronze, Bleibronze, Bronze au plomb

Aluminiumbrons, Aluminiumbronze, Aluminiumbronze, Bronze aluminium

Messing, Brass, Messing, Laiton

Speciaal messing, Sonder Messing, Naval and high tensile brass, Laiton 'a haute resistance

Speciaal koperlegeringen, Special copper alloys, Spezial Kupferlegierungen, Cuivre alliages spéciaux

 Max. diameter A: 3000 mm Ø

 Max. lengte B : 1800 mm

 Max. gewicht : 15 ton

           weight :   15 ton

           gewicht : 15 tonne

           poids :     15 tonne

       wfmbrons_005.jpg
 Max. diameter A: 3000 mm Ø

 Max. lengte B : 1800 mm

 Max. gewicht : 15 ton

           weight :   15 ton

           gewicht : 15 tonne

           poids :     15 tonne

        wfmbrons_006.jpg
 Max. diameter A: 700 mm Ø

 Max. lengte B : 4000 mm

 Max. gewicht : 3 ton

           weight :   3 ton

           gewicht : 3 tonne

           poids :     3 tonne

wfmbrons_007.jpg